Jula 

Tradiční kuchyně. Úprava povrchu dřevodekorem, který zapasuje do každé domácnosti.

Jula | Korpus: olše americká | Přední plocha: olše americká